• परिपुर्ण ग्रंथालय संगणक प्रणाली


  सर्व 26 प्रकारचे अभिलेख उपलब्ध

  ई-लायब्ररी एकमेव परिपुर्ण ऑनलाईन ग्रंथालय संगणक प्रणाली आहे व याद्वारे ग्रंथालय संगणकीकरणासाठी आवश्यक सर्व सेवा पुरविण्यात आल्या आहेत. संगणक प्रणाली वापरण्यास व समजण्यास अत्यंत सोपी आहे.

  अधिक »
 • मोबाईल ॲप व वेबसाईट


  ऑनलाईन पद्धतीने कामकाज

  मोबाईलच्या माध्यमातून ग्रंथालयांचे सर्व कामकाज करणे शक्य आहे. कामकाजासाठी संगणकाची आवश्यकता नाही. फ़क्त मोबाईल व एक प्रिंटरच्या माध्यमातून परिपुर्ण संगणकीकरण करता येते. संगणक उपलब्ध असल्यास वेबसाईट द्वारे कामकाज करता येते.

  अधिक »
 • संगणकाशिवाय संगणकीकरण


  संगणक खरेदीची आवश्यकता नाही

  मोबाईल व एक प्रिंटरच्या माध्यमातून सर्व कामकाज शक्य असल्यामुळे संगणक खरेदी करण्याची आवश्यकता नाही. संगणकाशिवाय संगणकीकरण करणे शक्य आहे. संगणक प्रणाली ऑनलाईन स्वरुपाची असल्यामुळे ग्रंथालयांचा भरपूर खर्च व गुंतवणूकीची बचत होते.

  अधिक »
 • ग्रंथ भांडार


  ग्रंथालयांना ग्रंथ नोंदणीची आवश्यकता नाही!

  संगणक प्रणालीमधे एकात्मिक पद्धतीने अधिकाधिक ग्रंथांच्या माहितीची साठवण केली जाते. यामधे ग्रंथाचे नाव, प्रकार, प्रकाशन, आवृत्ती, पृष्ट, किंमत व इतर माहितीची नोंद करता येते. ग्रंथालयांनी या भांडारातून ग्रंथ निवडणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व माहिती नोंद करण्याची आवश्यकता नाही.

  अधिक »
 • आधार संलग्न सभासद नोंदणी


  सभासदांना ओळखपत्र/स्मार्टकार्ड देण्याची आवश्यकता नाही!

  संगणक प्रणालीतील सभासद नोंदणी आधार संलग्न आहे. त्यामुळे सभासदांना ओळखपत्र किंवा स्मार्ट कार्ड देण्याची आवश्यकता नाही! संगणक प्रणालीतील ग्रंथ देव-घेव ही आधारकार्ड वरुन करता येते. यामुळे ग्रंथालयांचा अधिक वेळ व आर्थिक बचत होते.

  अधिक »

तांत्रिक सेवा

संगणक प्रणाली तांत्रिक सेवा कार्यालय कालावधीमधेच उपलब्ध असेल. तांत्रिक सेवा फ़ोन किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून पुरविली जाते. फ़क्त संगणक प्रणालीची तांत्रिक सेवा पुरविली जाते.

Learn more

प्रशिक्षण

कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व इतर माधमातुन प्रशिक्षण सेवा देण्यात येते. प्रशिक्षण वर्ग व कार्यशाळेचा कालावधी व दिनांक वेळोवेळी वेबसाईटवर प्रकाशित करण्यात येते. प्रशिक्षण सशुल्क सेवा आहे.

Learn more

माहिती साठवण क्षमता

संगणक प्रणालीमधे 99,99,999 ग्रंथ साठवणे शक्य आहे. ग्रंथालयाची माहिती साठवण क्षमता ही पुर्ण तांत्रिक बाब आहे. त्यासंदर्भात कंपनी वेळोवेळी ठरविल ते मार्गदर्शक तत्वे लागू होतील व बंधनकारक असतील.

Learn more

डिजीटल ग्रंथालये

संगणक प्रणालीद्वारे ग्रंथालयांना डिजीटल ग्रंथालयांमधे रुपांतरीत केले जाते. संगणक प्रणालीद्वारे ग्रंथालयांना अत्याधुनिक सेवा पुरविल्या जातात. डिजीटल ग्रंथालय अंतर्गत ग्रंथालये पेपर-लेस व्यवहार करतात.

Learn more